fbpx

1. Bert Willems

 

Na zes jaar als raadsvertegenwoordiger (vier jaar in de Faculteitsraad en twee jaar in de Universiteitsraad), stel ik me opnieuw kandidaat voor de Universiteitsraad. Sinds 2006 werk ik in het Economie departement, waar ik wiskundige economie (speltheorie) en energieeconomie onderricht. Ik ben ook lid van TILEC. het Tilburg Law and Economics Center (een onderzoeksinstituut van TLS en TISEM), en van Sauron, de studentenbadmintonclub.

Onze universiteit staat voor vele nieuwe uitdagingen. De Coronacrisis brengt veel onzekerheid met zich mee, zowel voor studenten als personeel. Het Nederlands landschap voor hoger onderwijs verandert snel. Politici verminderen de vergoeding voor de sociale wetenschappen en willen minder competitie tussen de universiteiten. Minder programma’s per universiteit en meer structurele samenwerking tussen universiteiten. Door de gestegen bureaucratie en het (digitale) papierwerk voelt het geven van onderwijs vaak meer als het bakken van gestandaardiseerde koekjes, waardoor weinig tijd overblijft voor nieuwe onderzoeksideeën of onderwijsinnovatie. Desondanks ben ik enthousiast om die uitdagingen aan te gaan. Volgend academisch jaar start een vernieuwde ploeg in de Raad van Bestuur, wat waarschijnlijk tot een nieuwe dynamiek zal leiden.

Ik ben trots op onze bijdrage met TiU International in de laatste twee jaar in de Universiteitsraad. Hoewel we eerder een relatief kleine fractie vormen in de raad, leggen we voldoende gewicht in de schaal om een stempel te drukken op de discussie in de Universiteitsraad en de beslissingen van de Raad van Bestuur. We werkten hier vaak samen met de Onafhankelijken (de andere personeelsfractie) en de twee studentenfracties (Sam en Front). Dit jaar hebben we ons team versterkt met enkele nieuwe gezichten.

De voorbereiding van de verkiezingen heeft me nieuwe energie gegeven. Het is een kans om onze prioriteiten en gedeelde doelen bij te stellen. Onze TiU International kernwaarden blijven onze voornaamste toetssteen voor het werk binnen de Universiteitsraad, en hebben niets aan sterkte ingeboet. Zij zijn nog net zo relevant als zes jaar geleden.

In de afgelopen periode was ik lid van het dagelijks bestuur van de Universiteitsraad waar ik het meegewerkt aan de Universiteitsbrede strategische beslissingen zoals HR-beleid, executief onderwijs (zoals TIAS), samenwerkingen met andere universiteiten (bijvoorbeeld JADS), en heb ik contact onderhouden met de Raad van Toezicht. Al lid van de faculteitsraad was ik betrokken bij de ontwikkeling van het strategisch plan, de aanpassing van het financieel allocatie mechanisme de implementatie van het Tilburg Onderwijsplan, de aanstelling van een nieuwe decaan en de creatie van nieuwe departementen en onderwijsprogramma’s.

Ik heb in het verleden de kans gehad werkervaring op te doen in andere internationale universiteiten en samen te werken met diverse groepen (ingenieurs, juristen en klimatologen) en hoop dat die ervaring me zal helpen in mijn werk binnen de universiteitsraad. Als onderwijscoördinator van TISEM Graduate School, was ik de mentor van een groep doctoraatsstudenten. Als een van de zwakkere groepen binnen de universiteit neem ik graag hun belangen ten harte. Doctoraatstudenten zijn hierin niet uniek. De Universiteit van Tilburg heeft in vergelijking met de rest van Nederland een vrij hoog percentage aan deeltijds medewerkers. We hebben daarom behoefte aan een adequaat lang termijn visie voor deze collega’s.

twitter: @_b_willems
personal website: www.bertwillems.com

back to top

2. Anne Rutkowski

De kern woorden van mijn persoonlijke en professionele leven zijn altijd geweest: diversiteit en het vermogen om te verbinden. Via mijn allereerste Erasmus Exchange program ben ik in 1993 in Tilburg begonnen met het RM programma van TSH.

Een uitdaging voor mij als expat in een volledig nieuwe academische omgeving. Uitzonderlijke collega’s, uitstekende ondersteund personeel en studenten hebben mij geholpen met de culturele gewenning. 

In het bijzonder heb ik geleerd dat het Nederlandse besef van consensus geen compromis betekende van mijn normen en waardes.

Ik onderschrijf TiU International’s kern waarden: Kennis kent geen grenzen, Excelleren in Onderzoek en Onderwijs, Transparantie, inclusiviteit en Professionalisme van Bestuur en Kennis resulteert in Positie. Deze principes motiveren mij als vertegenwoordigster van TiU International mijn tijd en energie te steken in het nastreven van deze doelen. Hogere onderwijsinstelling bieden een doorkijk naar onze maatschappij, ik beschouw het als een voorrecht hierbij betrokken te zijn.

Mijn onderzoekinteresses en publicaties verbinden informatie verwerking en sociale aspecten bij het onderzoek naar groepsbesluitvorming, virtuele teams, procesmatige inzet van technologie, een balans tussen werk en prive, alsmede het sociaal verantwoord gebruik van informatie technologie. Toepassingen van mijn werk richten zich op het gebied van onderwijs en optimale integriteit van organisaties. Voor mij staat het belang voorop van verhoogde menselijke invloed op technologie ten opzicht van verminderde invloed, alsmede afstemming hierop van beleid (verantwoording). Ook de mate waarop een verhoogde informatie stroom invloed heeft op de mens, alsmede een verantwoorde ontwikkeling van geschikte communicatie, digitalisering en technische applicaties op onze campus. Dit alles mag niet tot gevolg hebben dat de communicatie met elkaar tot een vorm van onpersoonlijkheid gaat leiden.

Technologie moet geen vervanging zijn voor de intermenselijke benadering van ons werk. Meer een innoverende ondersteuning met als gevolg minder bureaucratie, verbeterde communicatie en innovatie van onderwijs. Ik voel me betrokken bij het beleid met betrekking tot de balans tussen werk en prive alsmede de rol die technologie daarin speelt om dit te bevorderen: plus en min punten.

Ik heb me gecommitteerd om zowel mijn tijd als inzet te investeren in de groei van de Universiteit van Tilburg. Mijn taak als lid van TiU International is gericht op het verbinden van onze verschillen en overeenkomsten.

Twitter: @annerutkowski
Website: https://www.tilburguniversity.edu/staff/a-rutkowski

back to top

3. Lies Siemons


‘Diversiteit, gelijke kansen, inspirerende werk- en studieomgeving, structureel beleid op loopbaanontwikkeling voor ondersteunend personeel, betere samenwerking tussen faculteiten, afdelingen en divisies, een gezonde HR-visie voor zowel medewerkers als organisatie’, zijn de onderwerpen waar ik mij sterk voor wil maken binnen de universiteitsraad.

De afgelopen 2 jaar heb ik zitting genomen in de AS Divisiecommissie. Mijn streven is om via de universiteitsraad mijn participatie-impact te verbreden en collega’s universiteitsbreed te vertegenwoordigen. Als Grant Officer/Advisor ben ik onderdeel van het centrale Grant Support Team binnen AS. Voor de centralisering waren deze functies onderdeel van de RST’s van de faculteiten en heb ik bij zowel TLS als TSB gewerkt, met name op het gebied van persoonsgebonden onderzoekssubsidie. Binnen mijn huidige team heb ik mijn expertise uitgebreid naar onderwijssubsidies. Door mijn functie kom ik in contact met veel collega’s (academisch en OBP) binnen onze 5 faculteiten. Daarnaast heb ik ook veel contact gehad met (internationale) studenten als admission officer, onder meer bij TSHD.

Ik wil mijn collega’s, ondersteunend personeel en academici, vertegenwoordigen in de universiteitsraad Het is belangrijk dat het bestuur van onze universiteit gevoelig is voor de ideeën en behoeften van de universiteitsmedewerkers en als universiteitsraad hebben we de mogelijkheid om hen hiervan bewust te maken. Laten we dit samen doen.

Website: https://www.tilburguniversity.edu/staff/e-j-siemons 

                                                        back to top

4. Anne Meuwese


Een eventueel lidmaatschap van de Universiteitsraad zou voor mij de eerste keer zijn dat ik actief ben in de medezeggenschap. In de ruim tien jaar dat ik nu aan Tilburg University werk, eerst als UHD, later als hoogleraar Europees en Vergelijkend Publiekrecht aan TLS, ben ik wel actief geweest in allerlei commissies, als opleidingsdirecteur en als departementsvoorzitter. In die rollen heb ik gezien hoe belangrijk de medezeggenschap, en de Universiteitsraad in het bijzonder, is. Het Nederlandse hoger onderwijs heeft een uitgekiende governance-structuur, maar het is vervolgens aan de universitaire gemeenschap om daar vruchtbaar gebruik van te maken. Daarbij vind ik het belangrijk dat ook niet-Nederlandse, en niet-Nederlandstalige collega’s vertegenwoordigd zijn, liefst ‘in’, maar anders in ieder geval ‘door’ de medezeggenschap. Dit is ook mijn drijfveer geweest toen ik mij een aantal jaar geleden actief heb ingezet voor de oprichting van TiU International. Onze universiteit combineert een sterke regionale en nationale aanwezigheid met mondiale onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. De combinatie maakt Tilburg University zo’n prikkelende plek om te leren en werken, maar heeft ook zo zijn uitdagingen. De medezeggenschap helpt het universitaire bestuur hier doorheen te navigeren op een manier die draagvlak heeft bij de universitaire gemeenschap. Ik zou graag mijn bestuurlijke en internationale ervaring, mijn kennis van onze instelling en haar primaire processen en mijn juridisch inzicht inzetten om de Universiteitsraad namens TiU International te versterken.

Twitter: @annemeuwese
Website: https://www.tilburguniversity.edu/staff/anne-meuwese

                                                                                                                                                                                                           back to to

5. Ittai Shacham


In 2015 ben ik het TiSEM Research Master programma gestart, met als vervolg mijn PhD traject. Sindsdien heb ik me sterk gemaakt voor het welzijn en succes van mijn collega-PhD studenten, name de afgelopen jaren als lid van de TISEM Faculteitsraad. Ik wil mij blijven inzetten in de Universiteitsraad namens TiU International.

Als lid van TiU International is het mijn streven ervoor te zorgen dat PhD kandidaten de beschikking krijgen over de noodzakelijke middelen, ondersteuning en faciliteiten om hoogwaardig onderzoek te doen, excellent onderwijs te verzorgen en door te groeien in hun carrière keuze na afronding van hun PhD. In de huidige onzekere tijden is het belangrijk om hun belangen te blijven behartigen en daarmee het succes te verzekeren van alle PhD kandidaten binnen de Universiteit van Tilburg.

Website: https://www.tilburguniversity.edu/staff/i-shacham                                                                                                                                                                                                           back to top

6. Ank Habraken


Ik ben in 2002 komen werken bij Tilburg University (TiSEM) en in 2003 ben ik begonnen als graduate officer bij de CentER Graduate School. Op dat moment waren we verantwoordelijk voor alle administratieve taken betreffende het Research Master programma en het PhD programma. Sinds de reorganisatie van Tilburg University, werk ik bij het Research Support Team van TiSEM en ben ik graduate officer voor PhD kandidaten. Als Graduate Officer hoop ik het leven op de universiteit voor PhD’s een beetje makkelijker te maken.

Onlangs was ik dichtbij betrokken bij het opzetten van het nieuwe PhD Program for Professionals bij TiSEM en de introductie van het nieuwe online PhD volgsysteem, Hora Finita. Als Graduate Officer, werk ik veel samen met PhD kandidaten, faculteitsleden, het TiSEM Management Team, het College voor Promoties en mijn mede-graduate officers bij de andere faculteiten. Daardoor zie ik dagelijks hoe belangrijk het is dat men samenwerkt op al deze niveaus en zie ik het belang van echt naar elkaar luisteren.

Ik steun TiU International omdat ik denk dat we er allemaal bij gebaat zijn om, op alle niveaus, samen te werken en te leren van elkaars goede en ook slechte ervaringen. Ik ben van mening dat het belangrijk is om al deze niveaus te betrekken bij belangrijke beslissingen op centraal niveau. Er zijn inmiddels wat goede initiatieven opgestart (zoals de PhD psycholoog), maar ik denk dat we meer kunnen doen om onze tijd bij Tilburg University makkelijker te maken en hopelijk minder bureaucratisch.  

Website: https://www.tilburguniversity.edu/staff/a-habraken                                                                                                                                                                                                            back to top

7. Jan Potters

Tilburg University is close to my heart. In 1979 I started as a student at what was then called Katholieke Hogeschool Tilburg. Since 1995 I have been employed at TiU, first as an assistant professor and later as a full professor. During these four decades, TiU has changed a lot (as did I). Most of the changes of TiU have been for the better (for myself I am not so sure). TiU has become more open and internationally oriented, and it has managed to significantly improve its education and research. To me it is obvious that these developments go hand-in-hand; improvement requires an open attitude and an ambition to compete with the best international universities. Another requirement for improvement is that plans and policies are not imposed top down but that they originate from, and are supported by, the ‘work floor’. 

TiU is blessed with a professional and ambitious faculty and staff, as well as a motivated student body. Faculty, staff and students should be stimulated and supported to develop their ideas and to achieve their aspirations. I believe that a solid representation of TiU International in the University Council is one of the best guarantees for this to happen.

Website: https://sites.google.com/site/jjmpotters/                                                                                                                                                                                                            back to top

8. Stephanie Staats


Ik wil heel graag dat de universiteit en haar medewerkers tevreden en succesvol zijn, zowel op individueel vlak als binnen het collectief. En om dit mogelijk te maken, of in sommige gevallen om dit vol te houden, moeten we ons voortdurend inspannen.

Inspannen om meer met elkaar samen te werken (buiten de afdelings- en faculteitsgrenzen), een langetermijnvisie te hebben op de organisatie en de toekomst van de universiteit. Maar ook door verder te kijken dan het voor de hand liggende, de geschiedenis van onze instelling te respecteren en verbinding te maken met alle lagen van de organisatie om hun belangen en ideeën in de Universiteitsraad te kunnen vertegenwoordigen. Daarnaast blijft het ook belangrijk om het individuele potentieel van elke medewerker beter te benutten en een cultuur te stimuleren waarin een persoonlijke en flexibele aanpak van een medewerker niet wordt ontmoedigd door bureaucratie, administratieve hindernissen en werkdruk.

Ik denk dat een sterke vertegenwoordiging van TiU International in de Universiteitsraad kan bijdragen aan deze doelstellingen!

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/smcstaats/
Website: https://www.tilburguniversity.edu/staff/s-m-c-staats

                                                                                                                                                                                                          back to top

9. Marco Da Rin


Ik ben op dit moment verbonden aan het dept Finance van TiSEM als Associate Professor; hiervoor was ik verbonden aan de London School of Economics, Bocconi University (Milaan, Italie), Universiteit van Torino (Italie) en de Universitat Autónoma de Barcelona (Spanje).

Mijn onderzoeksinteresse richt zich op entrepreneurial financien, venture kapitaal en algemeen beleid voor Entrepreneurschap. Ik heb verschillende wetenschappelijke artikelen geschreven die zijn gepubliceerd in gerenommeerde academische tijdschriften, inclusief het zojuist verschenen studieboek over Entrepreneurial Finance door Oxford University Press.

Als een van de oprichter van TiU Internatinal sta ik achter het idee dat Tilburg zich moet positioneren als Nederland’s meest vooraanstaande academische instelling in sociale wetenschappen. Als thuis basis voor studenten, wetenschappers en staf met verschillende achtergronden, streven zij ernaar samen te excelleren in hun werk en beschouwen de wereld als hun platform.

Ik beschouw Tilburg als een universiteit waar wetenschappers, incl. PhD’s, alsmede ondersteuners nauw samenwerken om top klasse onderwijs en onderzoek projecten te bewerkstellingen. Ik geloof in een organisatie waar feiten, integriteit en goed bestuur de basis vormen voor succes.

Website: https://www.tilburguniversity.edu/staff/marco-darin 

                                                                                                                                                                                                           back to top

10. Korine Bor


Sinds 2009 ben ik werkzaam bij TiSEM’s departement Econometrics & Operations Research, momenteel als Coördinator Bedrijfsvoering. Als lid van de TiSEM Faculteitsraad en vervolgens de laatste 4 jaar als Universiteitsraadslid heb ik de gelegenheid gekregen om de besluitvorming nauwlettend te volgen. Als afgevaardigde in de Commissie Infrastructuur en Financiën hebben we invloed op de wijze waarop onze universiteit beschikbare gelden wil besteden, worden investeringsvoorstellen behandeld, instemming gevraagd over de universiteitsbegroting en financiële implicaties van de lange termijn visie besproken.

Recent besluitvorming door de CFI  zijn o.a. financiële aftopping voor de renovatie van het Koopmans gebouw, alsmede de Vastgoedvisie 2018-2025 waarvoor een re-evaluatie is gevraagd, wat later resulteerde in een aanpassing voor extra flexibiliteit.

Als ondersteuner ben ik me meer dan ooit bewust van de invloed die de groei van onze universiteit heeft op onze werkdruk en het belang van optimale werkomstandigheden.  Medewerkers moeten de gelegenheid krijgen hun carrière pad te kiezen en niet weerhouden worden door budgettaire restricties.

Onze partij heeft zich gecommitteerd ten alle tijde achter onze collega’s te staan en hun belangen te behartigen.

                                                                                                                                                                                                           back to top