Onze kernwaarden

 

1. Kennis Kent Geen Grenzen

Een universiteit kenmerkt zich, alleen al door haar naam, als internationaal georiënteerd. Academici, medewerkers en studenten ervaren Tilburg University (TiU) als een gastvrije en levendige omgeving, ongeacht of je Nederlands bent of niet.

2. Excellent Onderwijs en Onderzoek

TiU staat internationaal hoog aangeschreven als het gaat om onderwijs en onderzoek. Dit vereist een internationale oriëntatie en maatstaven die vergelijkbaar zijn met onze concurrerende universiteiten in Europa, de VS en Azië.

TiU is aantrekkelijk voor top academici, medewerkers en studenten wereldwijd, die de ambitie hebben om top prestaties te leveren voor TiU en de maatschappij in het algemeen.

3. Excellent Leiderschap

TiU onderschrijft de beste internationale standaards en past deze toe voor alle activiteiten. Onze leiders zijn senior academici met een internationale reputatie. Ditzelfde geldt voor de academische leden van het College van Bestuur, de (vice) decanen en de leidinggevenden van departementen en instituten.

TiU heeft doelmatige bestuursregels en procedures ingevoerd en vermijdt conflicterende belangen tussen leidinggevenden.

TiU gebruikt dezelfde evaluatie- en carrièrenormen voor academici, medewerkers en studenten zoals deze ook gebruikt worden door onze naaste concurrenten. Top prestaties worden beloond terwijl langdurig onderpresteren ook wordt aangepakt. Senioriteit is het gevolg van verdiensten ongeacht leeftijd.

4. Besluitvorming op basis van bewezen feiten, helderheid en inclusiviteit

Een universiteit is een instelling voor de lange termijn. De besluitvorming dient daarom volledig en doordacht te zijn, en niet haastig en oppervlakkig. Besluiten moeten, indien mogelijk, gebaseerd zijn op kosten baten analyses en onderbouwde gegevens. Erkenning van de verschillende culturen waarin onze faculteiten en instituten werkzaam zijn vormen de basis voor besluiten.

Wij geloven dat academici, medewerkers en studenten het recht en de plicht hebben bij te dragen aan het beleid van TiU. Bij besluitvorming binnen de TiU moeten degenen waarop beslissingen effect hebben, betrokken worden. Communicatie met betrokkenen over toekomstige beslissingen moet tijd en effectief zijn. Besluitvorming moet helder en duidelijk zijn voor de hele TiU gemeenschap zodat alle meningen kunnen worden gehoord en besproken.