Wie/Wat Is TiU International

Fractie ‘TiU International’.

TiU International werd in 2014 opgericht omdat we het gevoel hadden dat de Universiteit van Tilburg zich als internationale instelling beter zou moeten profileren.

Veel van onze studenten maken carrière in een internationale werkomgeving en moeten goed voorbereid worden. Onze medewerkers werken veelal internationaal en dat breng met zich mee dat de Universiteit van Tilburg een werk en studie omgeving moet bieden die gericht is op inclusiviteit. Vandaar ons motto:

Kennis Kent Geen Grenzen.

Ondertussen is TiU-International een van de twee partijen die vertegenwoordigd zijn in de Universiteitsraad.  TiU-International heeft leden campuswijd, zowel bij academische als ondersteunende medewerkers.

Wij zijn een democratische en open organisatie. Dit wordt ondersteund door onze statuten (EN) waarin de verantwoordelijkheden van ons bestuur zijn vastgelegd.

TiU International heeft een brede visie en is beslist niet alleen internationaal gericht, hetgeen ook duidelijk blijkt uit onze kernwaarden (EN).

In 2018-2020, hadden we 3 vertegenwoordigers in de Universiteitsraad en 5 in de TISEM Faculteitsraad. Er werden geen verkiezingen georganiseerd voor de dienstaad. Door een reglementwijziging wordt de dienstraad nu samengesteld uit afgevaardigeden van de verschillende divisiecommissies.

In 2020 nemen we opnieuw deel van de verkiezingen.

Ben je geïnteresseerd en wil je graag meedoen?

TIU International is een partij met leden; als lid wordt je regelmatig geïnformeerd via een emaillijst over onze activiteiten. Daarnaast krijg je de gelegenheid om te stemmen tijdens onze ledenvergaderingen (zie ons reglement (EN) voor details); op deze manier kun je bijdragen aan de toekomst van onze universiteit. Er zijn geen verdere verplichtingen aan verbonden.

Contactformulier.